Dapatkan info terbaru via Facebook. Silahkan klik LIKE / SUKA.

Powered By Blogger Widgets and Blogger Tutorials

Sabtu, 14 April 2012

Susunan Pengurus

SUSUNAN
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI
PERIODE 2014 – 2016

Pelindung / Penasehat     :          Kementerian Agama Kabupaten kediri.
Pembina                         :          PPAI Kecamatan Riginrejo
Ketua                             :          1. Mahmudi,S.Pd.I
                                      :          2. Kamim Fiatin, S.Pd.I
Sekretaris                       :          1. Firman Kailani,SH.I
                                                2. Lutfi Fatoni. S.Pd.I
Bendahara                      :          1. Nur Kholifah. S.Pd.I
                                                2. Siti Muyasaroh, S.Pd.I
Anggota                         :          1. Imro’atus Zakiyah,S.Ag
                                                2. Siti Halimah,S.Pd.I
                                                3. Uria Rita,S.Pd.I
Bidang-Bidang  :
1.                                                                      Bidang Informasi dan Komunikasi   :
Ketua                       : Yulianto,S.Pd.
Anggota                   :
                                    1. Agus Faisal, S.Pd.
                                    2. Nikmah Nur Istiqlal,S.H. S.Pd.
                                    3. Markhaban,S.Pd.I
                                    4. M. Fahrudin,S.Pd.I

2.   Bidang Peningkatan Mutu dan Pengembangan Profesionalitas
Ketua                        : M. Nurkholis, S.Pd.
Anggota                    :
                                          1. Kholid Mawardi, M.Pd.I
                                          2. Dra. Umi Badi’atus Sholihah.
                                          3. Nur Fathurrahman, S.Pd.I
                                          4. Imron Samsul Maarif, S.Pd.I

3.   Bidang Usaha dan Dana
Ketua                         Zainal Muttaqin,S.Pd.
Anggota                     :
1.  Muhammad  Musafa’  S.Pd.I
2.  Solikhin, S.Pd.I
3.  Nur Khozin, S.Pd.I
4.  Sahudi Ismail, S.Pd.

4.   Tutor :
A. Guru Tutor Mata Pelajaran :
1.                                              Aqidah Akhlah             Khomsatun,S.Pd.I
2.                                              Al-Qur’an Hadith        :  Ali Afandi,S.Ag
3.                                              Fiqih                           :  Nur Yadin, S.Ag.
4.                                              Bahasa Arab                :  Atsanil Fauziyah,S.Pd.I
5.                                              SKI                            :  Siti Munasyaroh, S,Ag.
6.                                              Bahasa Indonesia        :  Imam Sabrowi, S,Ag
7.                                              Matematika                 :  Dewi Anjarwati, S.Pd.I 
8.                                              IPA                            :  Alfi Nurfiana, S.Pd.I
9.                                              PKn                            :  Sapuan Hadi, S.Pd.
10.                                          IPS                             :  Amin Hamidah, S.Pd.I
11.                                          SBK                            :  Nurul Husna, S.Pd.I
12.                                          Penjas Orkes               :  Saifullahil Maslul, S,Pd.I
13.                                          Mulok                        :   
a. Bahasa Inggris   Ana Rahmawati Hasanah, SS.
b.Bahasa Jawa     :  Suhadi Widodo, S.Ag

   B.     Guru Tutor Tematik :
1.      Kelas I                             Siti Saudah, S.Pd.I
2.      Kelas II                            Muhartutik,S.Pd.
3.      Kelas III                           Isti’anah.S.Pd.I     

Tidak ada komentar:

 
Design by KKG brilliant | Creatif by Yulians | 2012